RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek naar de radioactiviteit van oppervlaktewater. Resultaten over de jaren 1982 en 1983

Investigation of the radioactivity of surfacewater. Results of the period 1982 and 1983

Publiekssamenvatting

De radioactiviteitsconcentraties in het water van de Maas, Roer, Rijn en Westerschelde aan de Nederlandse grens was in 1983 in het algemeen gelijk aan die in 1982. De activiteitsniveaus van Rijn en Maas zijn vrijwel aan elkaar gelijk, met uitzondering van tritium in de Maas welke door lozingen duidelijk is verhoogd tot gemiddeld 24 kBq/m3. De Roer vertoont wat hogere alfa- en 226-RA-concentraties, dan Rijn en Maas, waarschijnlijk als gevolg van lozingen door kolenmijnen in Duitsland. De activiteitsniveaus in de Westerschelde zijn relatief hoog. Berekend werd dat sedert 1974 gemiddeld door nucleaire installaties 40 + 10 TBq/j tritium en door de fosfaatindustrie 207 + 22 GBq/j 226-RA op de Westerschelde wordt geloosd. De verhoogde 90-Sr concentraties worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door het Noordzeewater.
 

Home / Documenten en publicaties / Onderzoek naar de radioactiviteit van oppervlaktewater. Resultaten over de jaren 1982 en 1983

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu