RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek naar het voorkomen van Enterobacteriaceae en Salmonella in Nederlandse destructoren (XII) (periode 1983)

Investigations on the presence of Enterobacteriaceae and Salmonella in Dutch destructors (period 1983)

Publiekssamenvatting

Bij het regelmatig onderzoek van de 4 Nederlandse destructoren naar het voorkomen van Enterobact. en Salmonella is gebleken dat de algemene hygiene in deze bedrijven op hetzelfde niveau als andere jaren is gebleven. Wat Salmonella betreft wordt een lichte stijging in het percentage positieve monsters uit de bedrijfsruimten geconstateerd en een geringe daling van het percentage positieve monsters van eindprodukten. In totaal bevatten nu 12,5% van de monsters uit de bedrijfsruimten Salmonella. Deze kiem kon in 2,5% van de gesteriliseerde eindprodukten worden teruggevonden. Er zijn aanwijzingen, dat in 3 van de 4 destructoren persisterende besmettingen met Salmonella zijn opgetreden, hetgeen zou duiden op onvoldoende reiniging en desinfectie. De besmetting met Enterobacteriacea van alle onderzochte monsters bleek over het algemeen gering, zodat mag worden geconcludeerd dat de gevonden Salmonella- besmettingen in de meeste gevallen uit kleine aantallen kiemen hebben bestaan. Blijvende aandacht zal nodig zijn voor het instandhouden van de hygiene.
 

Home / Documenten en publicaties / Onderzoek naar het voorkomen van Enterobacteriaceae en Salmonella in Nederlandse destructoren (XII) (periode 1983)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu