RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Evaluatie van schattingsmodellen voor de beschrijving en voorspelling van het gedrag en lot van nieuwe stoffen in het milieu

Evaluation of models for the description and prediction of fate and behaviour of new substances in the environment

Publiekssamenvatting

Dit rapport bevat een evaluatie van de thans bestaande en beschikbare modellen waarmee schattingen kunnen worden gemaakt van de te verwachten concentraties in het milieu van nieuw aan te melden chemicalien. Op basis van deze evaluatie wordt een voorstel gedaan voor de samenstelling en het testen van een "modellen-cluster", met behulp waarvan blootstellingsanalyses zouden kunnen worden gemaakt t.b.v. de beoordeling van nieuwe chemicalien in het kader van de Wet Milieugevaarlijke Stoffen.
 

Home / Documenten en publicaties / Evaluatie van schattingsmodellen voor de beschrijving en voorspelling van het gedrag en lot van nieuwe stoffen in het milieu

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu