RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Chemische contaminanten in moedermelk. Deelrapport 1: Anorganisch bromide

Chemical contaminants in human milk. 1. Inorganic bromide

Publiekssamenvatting

278 Monsters moedermelk, verzameld via 11 Nederlandse kraamcentra, zijn onderzocht op anorganisch bromide. Gevonden werd een gemiddeld gehalte van 1,56 mg/l (95% betrouwbaarheidsgrenzen: 1,45 - 1,66 mg/l) en een mediaanwaarde van 1,40 mg/l. De laagste en hoogste waarde bedroeg resp. 0,30 en 4,4 mg/l. De bepalingen werden verricht met behulp van een speciaal voor dit doel ontwikkelde HPLC-methode (project 842023, rapport in voorbereiding). De opbrengst van deze methode, die sneller werkt dan de tot nu toe gebruikte GLC-methode, bedroef 79% (standaarddeviatie 14%, 28 waarnemingen, toevoegingstraject 0,72 - 5,8 mg/l).
 

Home / Documenten en publicaties / Chemische contaminanten in moedermelk. Deelrapport 1: Anorganisch bromide

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu