RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dierexperimenteel onderzoek naar de effecten van inhalatoire blootstelling aan pyrolysaat van verontreinigde hard-drugs, heroine en cocaine

Rat study to determine the effects of pyrolysate after inhalation exposure to contaminated hard-drugs, heroin and cocain

Publiekssamenvatting

Het dierexperimenteel onderzoek is uitgevoerd met monsters van hard- drugs. die zijn aangetroffen bij een recent slachtoffer van de "heroine"-leuko-encephalopathie. De resultaten van een dagelijkse blootstelling van ratten gedurende 4 weken aan heroine of cocaine heeft niet geleid tot symptomen die aanwijzingen verschaffen dat de inbeslaggenomen monsters verantwoordelijk zijn voor deze "heroine"- leuko-encephalopathie. Bij de met heroine behandelde ratten zijn wel dezelfde symptomen waargenomen als bij ratten, die waren blootgesteld aan zuivere heroine.HCl. De conclusie van dit onderzoek moet zijn dat of de partijen niet verantwoordelijk zijn voor de lesies bij de slachtoffers of de gevolgde dierexperimentele methode ontoereikend is om de te onderzoeken symptomen de induceren.
 

Home / Documenten en publicaties / Dierexperimenteel onderzoek naar de effecten van inhalatoire blootstelling aan pyrolysaat van verontreinigde hard-drugs, heroine en cocaine

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu