RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Fungal resistance to polyene antibiotics with regard to the use of natamycin as a preservative on cheese

Resistentie van fungi voor polyeen antibiotica met betrekking tot het gebruik van natamycine als conserveermiddel op kaas

Publiekssamenvatting

Op verzoek van Ned. autoriteiten op het gebied van de gezondheidszorg (HIL) is het gebruik van natamycine als schimmelwerend middel op kaas nogmaals geevalueerd. Zowel uit oude als recente gegevens in de literatuur kan worden geconcludeerd dat bovengenoemde toepassing van natamycine bij kaasbereiding geen gevolgen heeft t.a.v. mogelijke schade voor de gezondheid, veroorzaakt door microben. De belangrijkste overwegingen voor deze conclusie zijn: - De ontwikkeling van resistentie van fungi voor natamycine en andere polyeen- antibiotica zoals nystatine en amfotericine B is zelden waargenomen, bij verscheidene, waaronder ook therapeutische toepassingen. - Gekruiste resistentie tussen de polyeeantibiotica is niet volledig. - Overdraagbare poyleenresistentie is nooit waargenomen. - Polyeenresistente mutanten hebben een verminderde groeisnelheid en een verminderde pathogeniteit. - Fungi geisoleerd op kaas zijn voor de mens niet pathogeen. Lage concentraties van residuen van natamycine kunnen alleen op de korst worden verwacht.
 

Home / Documenten en publicaties / Fungal resistance to polyene antibiotics with regard to the use of natamycin as a preservative on cheese

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu