RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Environmental and human exposure to HCB in the Netherlands

Blootstelling van mens en milieu aan HCB in Nederland

Publiekssamenvatting

HCB is in goed detecteerbare concentraties gevonden in oppervlaktewater, sedimenten, vis, produkten van dierlijke oorsprong, veevoeders, menselijke weefsels, moedermelk en sommige formuleringen van bestrijdingsmiddelen. In mindere mate kunnen gewassen, geteelt op met HCB verontreinigde gronden, ook HCB bevatten. De gemiddelde dagelijkse opname van HCB bedroeg in 1976/78, zoals geschat uit een totaal-dieetonderzoek, 1 mu-g/persoon (maximum waarde: 12 mu- g/persoon). Een groot aantal maatregelen is sinds het begin van de jaren zeventig genomen om de blootstelling van mens en milieu aan HCB zo ver mogelijk te verlagen. Tengevolge hiervan zijn sindsdien aanzienlijke afnames van concentraties in alle compartimenten bereikt.
 

Home / Documenten en publicaties / Environmental and human exposure to HCB in the Netherlands

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu