RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Preparation and characterization of lyophilized antisera against 17beta-estradiol and 17beta-testosterone

Bereiding en karakterisering van drooggevroren antisera tegen 17beta- estradiol en 17beta-testosteron

Publiekssamenvatting

Nieuwe antisera tegen 17beta-estradiol en 17beta-testosteron zijn opgewekt in konijnen door immunisatie met de overeenkomstige 17HS-BSA conjugaten. De antisera zijn in geschikte hoeveelheden geampulleerd, drooggevroren en opnieuw gekarakteriseerd. De specificiteit voor de groep estrogenen respectievelijk androgenen is goed. Zoals verwacht mocht worden vertonen binnen deze groepen een aantal nauwverwante stoffen en metabolieten een aanzienlijke kruisreactiviteit. Hierdoor zijn de in dit rapport beschreven antisera uitstekend geschikt voor metabolisme studies.
 

Home / Documenten en publicaties / Preparation and characterization of lyophilized antisera against 17beta-estradiol and 17beta-testosterone

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu