RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Berekening van het effect van klein chemisch afval op de huidige afvalverwijderingsmethoden. (deelproject 4 van het project Klein Chemisch Afval)

Calculation of the effect of small quantities of hazardous waste on the present disposal methods

Publiekssamenvatting

Ter voorbereiding en onderbouwing van een te ontwikkelen beleid aangaande een inzamelstructuur voor klein chemisch afval, wordt een aantal deelprojecten uitgevoerd. In deze studie is deelproject 4 aan de orde, zijnde een berekening van de invloed van klein chemisch afval op de vracht aan in deelproject 3 geselecteerde prioritaire stoffen op de huidige afvalverwijderingsmethoden. Gebleken is dat de vracht c.q. emissie van een aantal metalen zal kunnen afnemen van 10-75% en de uitstoot van enkele organische verbindingen (o.m. PCB) volledig kan worden teruggedragen. Dit geldt bij 100% kca inzameling. Het effect is te gering om voorgenomen emissie beperkende maatregelen achterwege te laten. Gezien de uitgangspunten dienen de resultaten met de nodige voorzichtigheid geinterpreteerd te worden.
 

Home / Documenten en publicaties / Berekening van het effect van klein chemisch afval op de huidige afvalverwijderingsmethoden. (deelproject 4 van het project Klein Chemisch Afval)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu