RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Effect van beta-HCH op humana mamma tumorcellen (MCF-7)

Effect of beta-HCH on human mamma tumor cells (MCF-7)

Publiekssamenvatting

Beta-HCH induceert in analogie met oestrogenen de synthese van de progesteron receptor op een dosis-gerelateerde wijze vanaf 10-7 M tot ongeveer 2,5x10-5 M (verzadigde oplossing). Een beta-HCH-metaboliet, 2,4,6-trichloorfenol (TCF), veroorzaakt in veel mindere mate inductie bij veel hogere concentraties. Beta-HCH verdringt 3H-oestradiol niet van de oestradiolreceptor in een 3x10-4-voudige overmaat, TCF niet in een 10-6-voudige overmaat. Beta-HCH (10-5 M) transloceert reeds na 0,5 uur incubatie een substantieel deel van de cytosolaire oestradiol- receptor naar de kern.
 

Home / Documenten en publicaties / Effect van beta-HCH op humana mamma tumorcellen (MCF-7)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu