RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het langjarig gemiddelde neerslagoverschot en de verblijftijd in de onverzadigde zone in het gebied van de Utrechtse Heuvelrug

Publiekssamenvatting

In dit rapport wordt het eindverslag gegeven van de tweede fase van het onderzoek naar de verblijftijden van conservatieve, in water oplosbare stoffen in de onverzadigde zone van de Utrechtse Heuvelrug. De berekende verblijftijden zijn gebaseerd op schattingen van het langjarig gemiddelde neerslagoverschot en vochtgehalte in de onverzadigde zone. Daarnaast is ook het effect van dispersie op de verblijftijd onderzocht. Daarbij kon gebruik gemaakt worden van experimentele gegevens van bij het RIVM uitgevoerde kolomproeven. De in de tweede fase berekende gemiddelde verblijftijden hebben dezelfde orde van grootte als die uit de eerste fase van het onderzoek. Het onderzoek naar het effect van dispersie op de verblijftijd heeft geresulteerd in eenvoudig hanteerbare formules, waarmee de aankomsttijd van een opgeloste stof bij de grondwaterspiegel kan worden geschat.
 

Home / Documenten en publicaties / Het langjarig gemiddelde neerslagoverschot en de verblijftijd in de onverzadigde zone in het gebied van de Utrechtse Heuvelrug

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu