RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek naar de blootstellingsrisico's van bewoners als gevolg van bodemverontreiniging in de wijk Aldlan-Oost te Leeuwarden

Risk-assessment of inhabitants of the polluted Aldlan-Oost area in Leeuwarden

Publiekssamenvatting

Op grond van de verrichte milieu-onderzoeken (luchtkwaliteit in woningen, grond, grondwater) en het onderzoek van het drinkwater wordt geconcludeerd dat blootstelling van bewoners in een tweetal huizen mogelijk is door inhalatie van verontreinigde binnenlucht. Op grond van de metingen in kruipruimte en woonruimte is de verontreiniging in de woonruimte te verklaren uit de gevonden concentratie in de kruipruimte. Het betreft hier in een huis een verontreiniging met naftaleen en in een ander huis een verontreiniging met n-hexaan. Op grond van beschikbare toxicologische gegevens in de literatuur over deze stoffen kan echter geconcludeerd worden dat bij de gevonden concentraties in de woonruimte er geen nadelige effecten op de gezondheid van de bewoners te verwachten zijn.
 

Home / Documenten en publicaties / Onderzoek naar de blootstellingsrisico's van bewoners als gevolg van bodemverontreiniging in de wijk Aldlan-Oost te Leeuwarden

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu