RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Some characteristics of BCG-RIV lot no.603, prepared to be used for immunostimulation in cancer therapy

Enige karakteristieken van BCG-RIV lot no.603 bereid om gebruikt te worden voor immunostimulatie bij de behandeling van kanker

Publiekssamenvatting

Verschillende karakteristieken van BCG bestemd voor immunotherapie bij de behandeling van kanker werden onderzocht. Dit rapport beschrijft de resultaten verkregen van BCG-RIV lot no.603. In dit rapport wordt de methode van bereiding beschreven alsmede het aantal kweekbare deeltjes, het drooggewicht, metabole activiteit, steriliteit, virulentie, stabiliteit en resultaten van veiligheids-onderzoek in diermodellen. Tevens werd de immunostimulerende activiteit en de anti-tumor werking bepaald. Geconcludeerd kon worden dat deze BCG-batch niet afwijkt ten opzichte van voorafgaande BCG batches.
 

Home / Documenten en publicaties / Some characteristics of BCG-RIV lot no.603, prepared to be used for immunostimulation in cancer therapy

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu