RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De grafiet calorimeter: Standaard voor het bepalen van de geabsorbeerde dosis. Bepaling van de temperatuursoverdrachtscoefficienten

The graphite calorimeter: Standard for the determination of absorbed dose. Determination of the temperaturetransfercoefficients

Publiekssamenvatting

Door simulatie van het temperatuurverloop van de calorimeteronderdelen kunnen de warmteverliezen van de core alleen of van de combinatie core en jacket nauwkeurig worden berekend. Zo moeten bijvoorbeeld tijdens de elektrische calibratie de warmteverliezen van core en jacket worden bepaald gedurende de tijd dat de core wordt opgewarmd. Om de berekeningen uit te kunnen voeren, moeten de warmte- overdrachtscoefficienten tussen de verschillende lichamen bekend zijn. In dit interne rapport wordt de bepaling van deze overdrachtscoefficienten voor de calorimeter "RIVM 2" beschreven. De tekst van dit rapport komt grotendeels overeen met de inhoud van Memo FL/1980/25/7 (mei 1980).
 

Home / Documenten en publicaties / De grafiet calorimeter: Standaard voor het bepalen van de geabsorbeerde dosis. Bepaling van de temperatuursoverdrachtscoefficienten

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu