RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Immuunstatus met betrekking tot tetanus bij vrouwen van 21 t/m 24 jaar. I Tetanus

Investigation into the antitetanus immune status of women 21 - 24 years of age. I tetanus

Publiekssamenvatting

In sera van 344 vrouwen, van wie de vaccinatie-status grotendeels bekend was, werd het niveau van de tetanus-antistoffen m.b.t. de ELISA bepaald. De vrouwen varieerden in leeftijd tussen 21 en 24 jaar, d.w.z. de tijd verlopen sinds de laatste vaccinatie bedroeg 13-16 jaar. Een goede overeenstemming tussen de resultaten van de beide bepalingsmethoden (ELISA en TNR) werd gevonden, ook voor sera met een laag antistofniveau. De resultaten tonen aan dat bij volledig geimmuniseerde personen de gemeten antistofniveau's meer afhangen van de periode verlopen na de laatste vaccinatie dan van het totaal aantal vaccinaties dat werd toegediend. Berekend kan worden dat 15 jaar na de laatste vaccinatie nog slechts gemiddeld ongeveer 1% van het oorspronkelijke niveau aanwezig zal zijn. Negen v.d. 344 vrouwen bleken een antistoftiter te hebben die lager was dan 0,1 EE/ml. Vijf van deze vrouwen werden opnieuw geimmuniseerd; zij vertoonden duidelijk een zgn. boosterreactie, als bewijs voor het aanwezig zijn van een latente immuniteit.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Immuunstatus met betrekking tot tetanus bij vrouwen van 21 t/m 24 jaar. I Tetanus

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu