RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Orienterend onderzoek naar de urinaire uitscheiding van nortestosteron en zijn metabolieten door twee jonge stieren behandeld met Laurabolin R

Preliminary investigation of the urinary excretion of nortestosterone and its metabolites by two cattle treated with Laurabolin R

Publiekssamenvatting

De uitscheiding van 19-nortestosteron in de urine van jonge stieren behandeld met 19-nortestosteron-17-dodecanoaat in olie (Laurabolin R) is bepaald met de combinatie hoge druk vloeistofchromatografie- radioimmunoassay (HPLC-RIA) voor nortestosteron. Uit deze proef met 2 behandelde dieren bleek dat de urinaire concentraties aan 19- nortestosteron zelf zeer laag zijn tot maximaal 1 mu-g/l. Er zijn door middel van immunogrammen aanwijzingen gevonden voor het mogelijk vorkomen van metabolieten van 19-nortestosteron uit de 5beta-reductase route.
 

Home / Documenten en publicaties / Orienterend onderzoek naar de urinaire uitscheiding van nortestosteron en zijn metabolieten door twee jonge stieren behandeld met Laurabolin R

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu