RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Some characteristics of BCG-RIVM lot no. 605, prepared to be used for immunostimulation in cancer therapy

Enige karakteristieken van BCG-RIVM lot no. 605, geproduceerd om te gebruiken voor immunostimulatie bij de therapie van kanker

Publiekssamenvatting

Het rapport behandelt de karakterisatie, toxiciteit en de effectiviteit van een nieuw geproduceerde batch BCG (BCG-RIVM, lot no. 605), bestemd voor immunotherapie bij de behandeling naar kanker. Uit dit onderzoek blijkt dat deze batch BCG dezelfde eigenschappen heeft als voorgaande BCG-batches.
 

Home / Documenten en publicaties / Some characteristics of BCG-RIVM lot no. 605, prepared to be used for immunostimulation in cancer therapy

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu