RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Immunological studies on Ascaris suum infections in mice

Immunologische studies naar Ascaris suum infecties in muizen

Publiekssamenvatting

Het betreft een rapportage van onderzoek dat werd verricht door Dr.Phan van Than, Instituut voor Parasitologie, Medische Faculteit Hanoi, Vietnam. Dr.Than heeft zich in het bijzonder bezig gehouden met het toetsen van verschillende antigenen afkomstig van Ascaris suum en Ascaris lumbricoides larven op geschiktheid voor het opwekken van beschermende immuniteit in muizen. Tevens werd gekeken naar het gebruik van deze antigenen voor het verrichten van serodiagnostiek. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat voor het opwekken van bescherming tegen challenge infecties met geembryoneerde Ascaris eieren relatief eenvoudige excretie/secretie antigeen van L2 larven kan worden gebruikt. Hoewel verschillende experimenten zullen moeten worden herhaald om de resultaten opnieuw te bevestigen, ziet het ernaar uit dat bescherming tegen Ascaris infecties d.m.v. immuniteit bij muizen mogelijk is.
 

Home / Documenten en publicaties / Immunological studies on Ascaris suum infections in mice

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu