RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Enkele gevoeligheidsanalyses ten behoeve van de berekening van stromen klein chemisch afval

Sensitivity analysis for the calculation of small chemical waste flows

Publiekssamenvatting

In het kader van het project "klein chemisch afval" CKCA) zijn enkele gevoeligheidsanalyses uitgevoerd betreffende uitgangspunten bij de berekening van KCA-stromen en de milieuhygienische consequenties daarvan. Met een rekenmodel zijn zes varianten op de invoergegevens geanalyseerd. De resultaten laten in het algemeen een gering effect op de KCA-bijlage en de milieuhygienische consequenties van gescheiden KCA-inzameling zien.
 

Home / Documenten en publicaties / Enkele gevoeligheidsanalyses ten behoeve van de berekening van stromen klein chemisch afval

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu