RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Criteriadocument chloroform

Criteria document chloroform

Publiekssamenvatting

Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stof chloroform. Het dient ter onderbouwing van een kwaliteitseis voor de buitenlucht van deze stof.
 

Home / Documenten en publicaties / Criteriadocument chloroform

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu