RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Criteriadocument fenol

Criteria document phenol

Publiekssamenvatting

Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stof fenol. Het dient ter onderbouwing van een kwaliteitseis voor de buitenlucht van deze stof.
 

Home / Documenten en publicaties / Criteriadocument fenol

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu