RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Een methodiek voor de selectie van bronnen van watervoorziening voor de regio West-Noordbrabant: Eindrapport van fase 2a van het project Allocatie bronnen van watervoorziening

A methodical optimization of the sources for Water Supply in the West-Northbrabant region

Publiekssamenvatting

In fase 2a van het project Allocatie bronnen van watervoorziening lag het accent op de uitwerking van de methodiek voor de optimalisatie van de winning van water voor de drinkwatervoorziening. Voor de proefregio West-Noordbrabant zijn mogelijke bronnen de levering van water uit de Biesboschbekkens en interne grondwaterwinning. Voor een subregio is een optimalisatiemodel, gebaseerd op lineaire programmering, gebruikt om voor diverse grootten van de behoefte de winning van grondwater te optimaliseren naar plaats en grootte van de onttrekking.
 

Home / Documenten en publicaties / Een methodiek voor de selectie van bronnen van watervoorziening voor de regio West-Noordbrabant: Eindrapport van fase 2a van het project Allocatie bronnen van watervoorziening

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu