RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Cadmium in kunststofprodukten uit huishoudelijk afval (zakkenvuil)

Cadmium in plactic products from domestic waste (household refuse)

Publiekssamenvatting

Dit interimrapport presenteert de resultaten van de bepaling van het Cd-gehalte in 137 kunststofprodukten uit huishoudelijk afval (zakkenvuil) als onderdeel van het lopende onderzoek naar enkele metalen in 320 kunststofprodukten. Gebleken is dat in een aantal gekleurde kunststofprodukten hoge Cd gehalten voorkomen: in 21 produkten werd een Cd bepaald van meer dan 50 mg/kg tot een maximum van 5000 mg/kg. Vele produkten blijken een laag Cd gehalte te hebben: in 100 produkten bleek het Cd gehalte < 5 mg/kg.
 

Home / Documenten en publicaties / Cadmium in kunststofprodukten uit huishoudelijk afval (zakkenvuil)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu