RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Enkele biotechnieken in inhalatie- en pulmonair toxicologisch onderzoek. Hun toepassing bij het onderzoek naar schadelijke effecten van luchtverontreiniging

Some biotechnical methods in inhalation and pulmonary toxicological research. Their application in studies on the harmful effects of air pollution

Publiekssamenvatting

Bij inhalatie-toxicologische en pulmonair-toxicologische studies worden stoffen onderzocht die een systemische werking hebben en/of lokale effecten veroorzaken in weefsel van de respiratie tractus. Bij dat onderzoek wordt een varieteit aan biotechnieken gebruikt. Aangezien deze technieken ook een specifieke toepassing (kunnen) hebben bij het onderzoek naar de schadelijke effecten van luchtverontreinigende stoffen, zijn een aantal van deze technieken, mede op basis van literatuurgegevens, bij de Afdeling Inhalatie-Toxicologie ontwikkeld. Naast een algemene inleiding aangaande de toepassing van betreffende technieken, bevat dit rapport gedetailleerde biotechnische beschrijvingen van de gelijktijdige permanente arteriele en veneuze canulatie van de long, de permanente canulatie van het duodenum, de longperfusie via de pulmonaire arterie, en de intratracheale instillatie. Het gebruikte proefdier is in alle gevallen de rat.
 

Home / Documenten en publicaties / Enkele biotechnieken in inhalatie- en pulmonair toxicologisch onderzoek. Hun toepassing bij het onderzoek naar schadelijke effecten van luchtverontreiniging

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu