RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vogelvluchtverkenning land- en tuinbouw, project bedrijfsafval

Survey of agriculture and horticulture, project industrial waste

Publiekssamenvatting

Het rapport geeft een overzicht van de afvalsituatie in de land- en tuinbouw. De grans tussen afvalstof en nevenprodukt is hier soms moeilijk te trekken. Diverse factoren (b.v. lokale, economische, kwalitatieve en kwantitatieve) bepalen of een stofstroom als afval dan wel als nevenprodukt bestempeld moet worden. Bovendien dienen nevenprodukten veelal noodzakelijkerwijs hergebruikt te worden om het produktieproces in stand te houden. Hergebruik van stoffen wordt in de landbouw dan ook veelvuldig toegepast. De kwantitatief belangrijkste, jaarlijks vrijkomende, milieuhygienisch de meeste bezwaren. Via een nog in te voeren normering (fosfaatgift via drijfmest=fosfaat onttrekking door het gewas) zal getracht worden hieraan tegemoet te komen. Naast het ontstaan van'bulkafvalstoffen', worden er in de landbouw bestrijdingsmiddelen en diergeneesmiddelen gebruikt, welke milieuhygienisch van belang kunnen zijn.
 

Home / Documenten en publicaties / Vogelvluchtverkenning land- en tuinbouw, project bedrijfsafval

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu