RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek naar de mutagene werking van o-chlooraniline en m- chlooraniline in testen met zoogdieren in vitro en Drosophila melanogaster in het kader van de Beoordelings Criteria Waterverontreiniging

Investigations regarding the mutagenicity of o-chloroaniline and m- cloroaniline in tests with mammalians in vitro and Drosophila melanogaster

Publiekssamenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd om aanvullende gegevens te verkrijgen t.b.v. de classificatie van de genoemde stoffen in het kader van de Beoordelingscriteria Waterverontreiniging. Hoewel de resultaten een zwakke mutagene werking niet geheel kunnen uitsluiten, wordt gecon- cludeerd dat voor het huidige kader de stoffen niet als mutageen dienen te worden beschouwd.
 

Home / Documenten en publicaties / Onderzoek naar de mutagene werking van o-chlooraniline en m- chlooraniline in testen met zoogdieren in vitro en Drosophila melanogaster in het kader van de Beoordelings Criteria Waterverontreiniging

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu