RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Effect van beperking van het gebruik van dierlijke mest op de nitraat- concentratie in het bovenste grondwater in zandgebieden;

Nitrate leaching to shallow groundwater

Publiekssamenvatting

Met behulp van NITRIN is de nitraatconcentratie van het bovenste grond- water in 164 gemeenten in de vier grote zandgebieden van Nederland uit- gerekend. Berekend is dat zonder beperking in het gebruik van dierlijke mest de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater onder het grootste deel van het bouwland en de bosgebieden boven de nitraatnorm uitkomt. De EG-drinkwaternorm voor nitraat is 50 mg NO3 per liter. Bij grasland is dit slechts voor 3-10% van de oppervlakte het geval. Door beperking van het gebruik van dierlijke mest tot 25% van de behoefte aan werkzame N en de verschuiving van het tijdstip van toediening van de winter naar het voorjaar kan de nitraatconcentratie onder bouwland met ca. 40% verlaagd worden. Bij bos is een maximale verlaging met 70% mogelijk. De nitraatuitspoeling van grasland blijkt niet gevoelig te zijn voor beperking in het gebruik van dierlijke mest.
 

Home / Documenten en publicaties / Effect van beperking van het gebruik van dierlijke mest op de nitraat- concentratie in het bovenste grondwater in zandgebieden;

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu