RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie: IX Toxoplasma gondii

Literture review concerning the significance of a number of causative organisms of zoonoses with regard to the consumption of meat: IX Toxoplamsa gondii

Publiekssamenvatting

Toxoplamsa infecties komen wijd verbreid bij mens en dier voor na een vaak asymptomatische acute fase gaat de infectie over in een latent stadium, waarbij de parasiet in cysten in de weefsels kunnen persisteren. Alimentaire infectie van de mens t.g.v. consumptie van cysten bevattend vlees is een belangrijke besmettingsweg. Daarnaast is het mogelijk een infectie op te lopen door opname van gesporuleerde oocysten uit het milieu. Het gevaar op besmetting van de mens kan worden beinvloed door vlees slechts na goede verhitting te consumeren, waardoor de cysten hun infectiositeit verliezen. Diepvriesbehandeling van vlees (een etmaal -20 graden C) lijkt eveneens effectief. Het is niet mogelijk door vleeskeuring een toxoplasma vrij aanbod van vlees te garanderen. In het kader van de Integrale Ketenbewaking (IKB) kan er naar worden gestreefd de infectie van landbouwhuisdieren op de boerderij terug te dringen.
 

Home / Documenten en publicaties / Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie: IX Toxoplasma gondii

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu