RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bepaling van enkele neurotransmitters, monoaminen, en metabolieten, met behulp van Continuous Flowapparatuur

Assay of some neurotransmitters, monoamines, and metabolites using a continuous Flowmethod

Publiekssamenvatting

Bij het onderzoek in de psychofarmacologie kan kennis van de effecten van stoffen op de omzettingssnelheid van neurotransmitters een belangrijk aspect zijn. Met de huidige psychofarmaca lijken vooral de klassieke neurotransmitters zoals de monoaminen, noradrenaline, dopamine en serotonine van belang. In dit rapport worden enkele methoden beschreven voor de analyse van de monoaminen in hersenweefsel van de rat. De bepalingen van noradrenaline, dopamine en de metaboliet hiervan, DOPAC zijn vernieuwde methoden terwijl voor serotonine en de metaboliet hiervan 5-HIAA, geheel nieuwe methoden binnen de afdeling opgezet zijn. HVA (homovanilline zuur), een andere metaboliet van dopamine bleek niet voldoende nauwkeurig bepaald te kunnen worden. De overige methoden zijn geschikt om voor het lopend onderzoek op de afdeling ingezet te kunnen worden.
 

Home / Documenten en publicaties / Bepaling van enkele neurotransmitters, monoaminen, en metabolieten, met behulp van Continuous Flowapparatuur

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu