RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bereiding van en onderzoek met "primaire" bilirubinestandaarden

Preparation and analysis of "primary" bilirubin standards

Publiekssamenvatting

De bereiding van primaire bilirubine-standaarden is mogelijk mits ; - gebruik wordt gemaakt van de beste kwaliteit bilirubine ; - HSA (en niet BSA) wordt gebruikt, dat direct voor gebruik wordt gefil- treerd ; - alle bewerkingen gebeuren onder strenge "donkere-kamer" condities ; - de monsters direct na het tappen worden bevroren (bij 70 graden celcius) - de volumeverandering t.g.v. het vriesdrogen en reconstitueren met een geringe imprecisie wordt bepaald.
 

Home / Documenten en publicaties / Bereiding van en onderzoek met "primaire" bilirubinestandaarden

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu