RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De invloed van bodemreiniging op de biologische beschikbaarheid van metalen

The influence of soil cleansing on the bioavailability of heavy metals

Publiekssamenvatting

Er werd onderzoek uitgevoerd met als doel het uitlooggedrag en de biologische beschikbaarheid van metalen in verontreinigde gronden voor en na reiniging te bepalen. Dit (deel)rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de biologische beschikbaarheid. Op zes locaties in Nederland werden monsters grond verzameld die verontreinigd waren met de metalen koper, cadmium, lood, zink, tin arseen, kwik, chroom en nikkel. De verontreinigde grond werd per locatie op drie manieren gereinigd. Het onderzoek naar de opname in biota werd uitgevoerd met planten (Cyperus esculentus) en regenwormen (Eisenia fetida). De gebruikte bio-assay methoden bleken geschikt voor het detecteren van verschillen in beschikbaarheid van metalen in de onderzochte gronden. Geconcludeerd wordt dat in bijna alle gevallen de beschikbaarheid (concentratiefactor) voor planten en/of wormen toenam door reinigen van de grond.
 

Home / Documenten en publicaties / De invloed van bodemreiniging op de biologische beschikbaarheid van metalen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu