RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informatievoorzieningsysteen Afvalstoffen. Voorontwerp voor een Definitiestudie

Publiekssamenvatting

Om te komen tot een systeem van informatievoorziening over afvalstoffen is een voorontwerp voor een definitiestudie gemaakt. Hierin worden de doelstelling van het systeem, het systeem concept, de systeemgrenzen en randvoorwaarden beschreven. Voor de problemen ten aanziena van kwaliteit en kwantiteit van informatie wordt een structuur voorgesteld waarbij informatie van verschillende niveau's en verschillende gegevensbronnen opgeslagen kan worden. Voorgesteld wordt een beperkt deel van het info-systeem in de eerste fase te vullen. Het info-systeem kan een centraal bestand worden voor centrale informatie projecten zoals PROMIS, emissieregistratie en inventarisatie Chemisch afvalproduktie.
 

Home / Documenten en publicaties / Informatievoorzieningsysteen Afvalstoffen. Voorontwerp voor een Definitiestudie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu