RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Evaluation of the results of the 2nd intercomparison of methods for polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in food

Tweede vergelijkend onderzoek van analysemethoden voor polycyclische aromatische verbindingen in levensmiddelen - Evaluatie van de meetresultaten

Publiekssamenvatting

De resultaten worden beschreven en geevalueerd van het 2e vergelijkende onderzoek uitgevoerd voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) in levensmiddelen. Onderzocht werden een PAK-testoplossing (16-meetresultaten), cocosnootolie (14 meetresultaten) en gevriesdroogde boerenkool (12 meetresultaten). De resultaten verkregen met TLC geven aan dat deze techniek niet geschikt is voor PAK-certificeringsonderzoek. De meetresultaten voor cocosnootolie zijn in het algemeen beter dan die voor gevriesdroogde boerenkool. Voor de individuele analyten i.e. de afzonderlijke PAK's zijn de verschillen soms echter nog erg groot, ook wanneer laboratoria vrijwel identieke analysemethoden gebruiken. Gebleken is dat sommige deelnemers nog grote problemen hebben met de isolatie en zuivering van de PAH's. Aanbevolen wordt een derde vergelijkend onderzoek uit te voeren met een blanco en een PAK verrijkte cocosnoot olie.
 

Home / Documenten en publicaties / Evaluation of the results of the 2nd intercomparison of methods for polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in food

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu