RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek naar het uitlooggedrag van metalen uit ongereinigde en door complexering, flotatie, fractionering, thermisch en zuur-extractie gereinigde grond

Research to the leaching of metals from polluted soil and soil cleaned by NTA-complex, flotation, fractionation, acid-extraction, or thermal treatment

Publiekssamenvatting

Voor de bestudering van het uitlooggedrag van As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sn en Zn in gereinigde en ongereinigde grond werden zes grondmonsters elk met drie reinigingsmethoden gereinigd (fractionering, complexering met NTA, flotatie, thermische reiniging en extractie met zuur bij Ph=1 en pH=3). Het uitlooggedrag werd onderzocht met een gestandaardiseerde laboratorium uitloogtest, de SOSUV-test. Uit het onderzoek blijkt, dat op basis van het uitlooggedrag reiniging door extractie met zuur bij pH=3 in het algemeen de beste resultaten geeft. Belangrijk is ook het intensief naspoelen van de grond om nog aanwezige reinigingsmiddelen te verwijderen, alsmede het conditioneren op een zekere pH. Het bleek moeilijk de zuurresten in voldoende mate te verwijderen waardoor vaak verhoogde piekbelastingen werden waargenomen in het eerste deel van de uitloogtest. Indien de gereinigde grond basisch geconditioneerd was, trad voor sommige metalen tijdelijk retentie van de emissie op. Hierin liggen mogelijkheden om ongewenste piekbelastingen te voorkomen. Aanbevolen wordt, om zowel bij de beslissing een grond al dan niet te reinigen, als bij de keuze van een reinigingsmethode, niet alleen de absolute verlaging, maar ook het uitlooggedrag van de contaminerende metalen te betrekken.
 

Home / Documenten en publicaties / Onderzoek naar het uitlooggedrag van metalen uit ongereinigde en door complexering, flotatie, fractionering, thermisch en zuur-extractie gereinigde grond

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu