RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beoordeling van risico's van bestrijdingsmiddelen voor de drinkwatervoorziening. Literatuurstudie naar sorptie en afbraak van middelen in de ondergrond en definitie van kwetsbare aquifers

Assessment of the risk of pesticides for drinking water supply. Literature research and definition of vulnerable aquifers

Publiekssamenvatting

Een literatuuronderzoek werd uitgevoerd naar het gedrag van de bestrijdingsmiddelen atrazine, 1,3-dichloorpropeen, dinoseb, mecoprop, metam-Na en propachloor in de bodem met speciale aandacht voor het gedrag in de ondergrond. Alleen voor atrazine en 1,3-dichloorpropeen werden enkele gegevens over het gedrag in de ondergrond gevonden. Voor atrazine zijn deze gegevens niet eenduidig. In de zandgebieden van Nederland wordt de ondergrond vaak gekenmerkt door afwezigheid van klei en leem, een gering gehalte aan organische stof (<0.1%) en een geringe microbiele biomassa. Enkele locaties met deze eigenschappen werden geselecteerd. Het bleek niet mogelijk met bestaande kennis het gedrag van de geselecteerde bestrijdingsmiddelen in de ondergrond van de geselecteerde locaties te voorspellen. Dit interne rapport geeft uitgangspunten voor het vervolg van het project.
 

Home / Documenten en publicaties / Beoordeling van risico's van bestrijdingsmiddelen voor de drinkwatervoorziening. Literatuurstudie naar sorptie en afbraak van middelen in de ondergrond en definitie van kwetsbare aquifers

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu