RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gezondheidskundige evaluatie naar aanleiding van bodemverontreiniging met kwik van een voormalig bedrijfsterrein te Nijmegen

Health risk evaluation in a case of soil contamination with mercuric chloride on a former plant in Nijmegen

Publiekssamenvatting

N.a.v. bodemverontreiniging van het terrein van een voormalig houtconserveringsbedrijf te Nijmegen is een gezondheidskundige evaluatie van het risico voor de gezondheid van mensen a.g.v. blootstelling aan kwik opgesteld. De hoogste concentratie kwik die bepaald werd, bedroeg 160 mg kwik/kg droge stof. De belangrijkste risicogroep wordt gevormd door kinderen omdat zij bij het spelen verontreinigde grond naar binnen kunnen krijgen. Op grond van een schatting van de hoeveelheid grond die kinderen afhankelijk van de leeftijd kunnen "eten", zal voor de kinderen van een, twee, drie en vier jaar in het ernstigste geval de ADI van 0.043 mg kwik per persoon per dag worden overschreden als zij dagelijks op het terrein spelen. Het risico voor de gezondheid kan derhalve voor deze kinderen niet worden uitgesloten als zij dagelijks op het terrein verblijven. Aanbevolen wordt het terrein af te sluiten en zo nodig bij kinderen voor wie schade op de gezondheid niet kan worden uitgesloten op individuele basis nader onderzoek te verrichten.
 

Home / Documenten en publicaties / Gezondheidskundige evaluatie naar aanleiding van bodemverontreiniging met kwik van een voormalig bedrijfsterrein te Nijmegen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu