RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

AIVA ; Alternatieve inzamelsystemen voor afvalwater

Not conventional sewerage systems

Publiekssamenvatting

Ongezuiverde lozingen van afvalwater kunnen o.a. worden opgeheven door het aanleggen van een inzamelsysteem, dat eindigt op een punt vanwaar afvoer en zuivering gewaarborgd is. Dikwijls is om technische en financiele redenen een conventioneel inzamelsysteem niet haalbaar. De alternatieve (mechanische) systemen kunnen uitkomst bieden. Een nadere beschrijving van deze systemen wordt gegeven ; tevens is een enquete opgenomen over ervaringen van reeds bestaande systemen in diverse gemeenten.
 

Home / Documenten en publicaties / AIVA ; Alternatieve inzamelsystemen voor afvalwater

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu