RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Evaluatie van de mogelijke effecten op aquatische ecosystemen van een aantal bestrijdingsmiddelen en verwante verbindingen aangetoond in Nederlandse oppervlaktewateren

Evaluation of the possible effects on aquatic ecosystems of a number of pesticides and related compounds detected in Dutch surface waters

Publiekssamenvatting

Op basis van literatuuronderzoek is een evaluatie gemaakt van de mogelijke effecten van 27 geselecteerde bestrijdingsmiddelen en ver- wante verbindingen voor het aquatisch milieu. De gehalten aan parathion en dichloorvos zijn zodanig dat dit tot effecten op het aquatisch ecosysteem geleid zal hebben, terwijl de aangetoonde concentraties dinoseb, pyrazofos, aniline, heptenofos en triazofos acute en/of chronische effecten een specifiek gevoelige groep van organismen veroorzaakt zullen hebben. Voor carbendazim is slechts eenmaal een concentratie bepaald die het acute toxiciteitsniveau benadert en voor de resterende verbindingen zijn de aangetoonde gehalten dusdanig laag dat geen effect op het ecosysteem verwacht kan worden. De gevonden concentraties pentachlooraniline en pentachloorthioanisool kunnen niet geevalueerd worden bij gebrek aan toxiciteitsgegevens.
 

Home / Documenten en publicaties / Evaluatie van de mogelijke effecten op aquatische ecosystemen van een aantal bestrijdingsmiddelen en verwante verbindingen aangetoond in Nederlandse oppervlaktewateren

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu