RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek naar de clastogene en mutagene werking van methyleenchloride in testen met V79 Chinese hamster cellen en L5178Y muize-lymfoomcellen in vitro, en met Drosophila melanogaster

Clastogenic and mutagenic activity of methylene chloride in tests with V79 Chinese hamster cells and L5178Y mouse lymphoma cells in vitro, and with Drosophila melanogaster

Publiekssamenvatting

Ten behoeve van de toxicologische evaluatie van methyleenchloride in het kader van het opstellen van het Basisdocument Methyleenchloride werd methyleenchloride onderzocht in verschillende eukaryotische mutageniteitstesten. Methyleenchloride, onderzocht in afwezigheid van metabolische activering, induceerde chromosoomafwijkingen maar geen genmutaties in zoogdiercellen in vitro. Een recessief-letaaltest met Drosophila melanogaster, na inhalatoire blootstelling, was negatief.
 

Home / Documenten en publicaties / Onderzoek naar de clastogene en mutagene werking van methyleenchloride in testen met V79 Chinese hamster cellen en L5178Y muize-lymfoomcellen in vitro, en met Drosophila melanogaster

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu