RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Reken- en Informatiesysteem Milieuhygiene: Functioneel ontwerp RIM versie 2.0

Environmental Information and Planning Model ; Functional design version 2.0

Publiekssamenvatting

Na realisatie en demonstratie van RIM versie 1.0 in maart 1987 zijn van de kant van de gebruikers en de beheerders van het RIM voorstellen gedaan om tot uitbreiding te komen. In versie 2.0 is het merendeel van deze uitbreidingen alsmede een aantal in de definitiestudie versie 1.0 geformuleerde maar nog niet geimplementeerde eisen opgenomen. Enkele belangrijke onderwerpen; in- en uitvoer procedures via pc's, betere aansluiting op resultaten, optimalisatie modellen, verruiming gebruikerskeuzes en invoerfaciliteiten.
 

Home / Documenten en publicaties / Reken- en Informatiesysteem Milieuhygiene: Functioneel ontwerp RIM versie 2.0

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu