RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Resultaten van het onderzoek van drinkwater in Nederland in 1986, vergeleken met het Drinkwaterbesluit

Results of monitoring of drinking water quality in the Netherlands in 1986, compared with drinking water standards

Publiekssamenvatting

Van de 255 in 1986 eenmalig onderzochte pompstations werd bij 90 (ruim 35%) een of meer overschrijdingen geconstateerd van de drempelwaarden, genoemd in de tabellen I, III en IV van bijlage A van het Drinkwaterbesluit. Bij 2 bedrijven werden afwijkingen in bacteriologisch opzicht volgens tabel I geconstateerd. Deze waren bij een herhalingsonderzoek weer in orde. Andere bestanddelen van tabel I werden in 1986 niet onderzocht. Tabel II werd wegens het ontbreken van informatie over ontharding of ontzouting bij de bedrijven niet in het overzicht betrokken. De constateringen staan los van mogelijke ontheffingen.
 

Home / Documenten en publicaties / Resultaten van het onderzoek van drinkwater in Nederland in 1986, vergeleken met het Drinkwaterbesluit

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu