RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De invloed van licht op de stabiliteit van aflatoxinen

The effect of light on the stability of aflatoxines

Publiekssamenvatting

Onderzoek werd (en wordt nog steeds) verricht naar de eigenschappen van enkele UV-werende folies en naar de stabiliteit van aflatoxine B1 standaardoplossingen, in verschillende soorten licht. Verder onderzoek hield in: de stabiliteit van aflatoxine B1 gedurende kolomchromatografie, de stabiliteit van waterige aflatoxine oplossingen en n.a.v. de eerste resultaten de stabiliteit van chloroform, zodat er meer inzicht in de werking van licht op aflatoxine oplossingen verkregen wordt en adequate maatregelen getroffen kunnen worden. Naar aanleiding van de resultaten kan gesteld worden, dat filter folie (NR55Br) op de ruiten de ontleding van aflatoxine B1 vertraagt, maar dat deze UV-werende folie geen absolute bescherming geeft. Afscherming van aflatoxine B1 van licht blijft aan te raden, speciaal bij kolom-chromatografie. Het gebruik van alufolie en eventueel gebruik van een soort schermen op tafel tegen direct zonlicht lijkt een adequate maatregel, die minder hinderlijk is dan gebruik van gordijnen o.i.d.
 

Home / Documenten en publicaties / De invloed van licht op de stabiliteit van aflatoxinen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu