RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Chlooramfenicol in urine van slachtdieren: een onderzoekmodel. II. Validatie van het model

Clhloramphenicol in urine of slaughter animals; a strategy for analysis. II. Validation of the strategy

Publiekssamenvatting

Een onderzoekmodel voor de detectie van chlooramfenicol (CAP) in monsters urine, gebaseerd op screening met behulp van een gecombineerde hogedruk vloeistofchromatografische (HPLC)/radio immunochemische (RIA) methode en bevestiging met gaschromatografie-massaspectrometrie werd gevalideerd. Screening met HPLC/RIA van 96 monsters runderurine afkomstig van een in 1986 uitgevoerd bewakingsonderzoek resulteerde in 2 (2%) verdachte resultaten. GCMS onderzoek bevestigde in beide gevallen de aanwezigheid van CAP. De gehalten in deze monsters waren kleiner dan 5 mug CAP/l. Met de (enzym) immunochemische (Quik Card-R) methode, een mogelijk alternatief voor de RIA, was het niet mogelijk in deze monsters CAP aan te tonen. Uit een onderzoek van een populatie monsters afkomstig van ILOB experiment 61.08 bleek dat GCMS bevestiging mogelijk is vanaf ongeveer 0.5 mug CAP/l.
 

Home / Documenten en publicaties / Chlooramfenicol in urine van slachtdieren: een onderzoekmodel. II. Validatie van het model

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu