RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek naar de mutagene werking van vinyltolueen in de somatische mutatie- en recombinatietest met Drosophila melanogaster

Vinyltoluene is not mutagenic in the somatic mutation and recombination test with Drosophila melanogaster

Publiekssamenvatting

Vinyltolueen (VT) was niet mutageen in de Somatische Mutatie en Recombinatie Test (SMART) met Drosophila melanogaster, na 48 uur voeren aan larven, bij concentraties van 10, 15 en 20 mMolair in het medium. De hoogste concentratie was toxisch. Deze resultaten stemmen overeen met de bevindingen gepubliceerd in RIVM rapport nr. 658116010, waaruit bleek dat VT niet mutageen was in de geslachtsgebonden recessief letaal test met Drosophila melanogaster en in twee microbiele testen, t.w. de fluctuatietest met Klebsiella pneumoniae en de Ames-test met Salmonella typhimurium. VT was ook niet mutageen in de genmutatietest met L5178Y muize-lymfooncellen. Uit de literatuur en uit eigen onderzoek (RIVM rapport nr. 658472002) blijkt dat VT in staat is om chromosoomafwijkingen en SCE's te induceren in humane lymfocyten in vitro alsook een toename van het aantal polychromatische erythrocyten met micronuclei in muizen.
 

Home / Documenten en publicaties / Onderzoek naar de mutagene werking van vinyltolueen in de somatische mutatie- en recombinatietest met Drosophila melanogaster

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu