RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Anaesthesie en euthanasie bij proefdieren. Methoden en middelen

Anaesthesiaa and euthanasia in laboratory animals. Methods and materials

Publiekssamenvatting

Anaesthesie wordt uitgevoerd om pijnlijke ingrepen mogelijk te maken door uitschakeling van tast-, druk-, temperatuur- en pijnwaarneming. Anaesthesie met recovery wordt in de Wet op de Dierproeven gekwalificeerd als "matig ongerief". Het welzijn van het proefdier is dus mede afhankelijk van een correcte keuze van het anaesthesie-model Ook postoperatieve analgesie - wanneer niet gecontraindiceerd - en euthanasie zijn zaken die, mits goed uitgevoerd, het ongerief kunnen beperken. In dit rapport zullen de kenmerken van en de eisen waaraan anaesthesie, postoperatieve analgesie en euthanasie moeten voldoen beschreven worden. Bovendien zal per diersoort en per indicatiegebied een aanbeveling gedaan worden welke middelen de voorkeur verdienen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op literatuuronderzoek en op gebruik door biotechnici binnen de dierexperimentele centra van het RIVM.
 

Home / Documenten en publicaties / Anaesthesie en euthanasie bij proefdieren. Methoden en middelen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu