RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Experimenteel ontwerp ten behoeve van metamodellering van een CO2-simulatiemodel

Experimental design for metamodelling of a CO2-simulationmodel

Publiekssamenvatting

In dit rapport wordt de gevoeligheidsanalyse beschreven, welke is toegepast op het bij het RIVM ontwikkelde CO2-computersimulatiemodel. Na een theoretische inleiding en uiteenzetting t.a.v. de gebruikte methode volgt in het laatste hoofdstuk een uitgebreide beschrijving van de toepassing van de methodes op de klimaateffectenmodule van het CO2-simulatiemodel. In het kader van de broeikasproblematiek is dit het vijfde RIVM-rapport dat is verschenen.
 

Home / Documenten en publicaties / Experimenteel ontwerp ten behoeve van metamodellering van een CO2-simulatiemodel

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu