RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Betekenis van de minerale olie parameter in drinkwater

Significance of the parameter "mineral oil" in drinking water

Publiekssamenvatting

Dit rapport omvat een inventariserende studie naar de mogelijkheid tot aanvulling of herziening van de bepalingsmethode en de normstelling m.b.t. de minerale olie parameter in drinkwater. Op grond van voorkomen, fysisch-chemische eigenschappen en reuk zijn een aantal minerale olie componenten geselecteerd. Mede gelet op de (mogelijke) toxiciteit van deze componenten is een lijst opgesteld van verbindingen welke meer inzicht kunnen geven in de ernst van een verontreiniging van drinkwater met minerale olie. Voorgesteld wordt om naast de IR-methode voor ruw water tot een gestandaardiseerde GC-methode te komen voor de analyse van benzeen, naftaleen, cyclohexaan en 5 andere aromaten in ruw en gezuiverd water. De analyses zouden niet alleen door de oppervlaktewater verwerkende bedrijven moeten worden uitgevoerd, maar ook door de bedrijven die grondwater gebruiken.
 

Home / Documenten en publicaties / Betekenis van de minerale olie parameter in drinkwater

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu