RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Computer Program FLSTAT: Pathlines in Two-Dimensional Groundwater Flow in a Heterogeneous Aquifer

Computerprogramma FLSTAT: stroombanen in twee dimensionale grondwaterstroming in een heterogeen watervoerend pakket

Publiekssamenvatting

FLSTAT is een computerprogramma waarmee op regionale schaal stroombanen en verblijftijden van grondwater kunnen worden berekend. Het programma maakt gebruik van gediscretiseerde stijghoogten, die moeten worden opgegeven in de knooppunten van een netwerk. De stroming is verondersteld twee dimensionaal te zijn (x-y vlak). Per element van het netwerk dienen waarden voor de porositeit en permeabiliteit te worden opgegeven. FLSTAT is niet geschikt voor de berekening van stroombanen in de nabijheid van onttrekkingen/infiltraties. FLSTAT is geprogrammeerd in FORTRAN 77 volgens de ANSI X 3.9-1978 standaard en draait op een PC onder DOS.
 

Home / Documenten en publicaties / Computer Program FLSTAT: Pathlines in Two-Dimensional Groundwater Flow in a Heterogeneous Aquifer

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu