RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Luchtkwaliteit Jaarverslag 1986

Air Quality Year Report 1986

Publiekssamenvatting

Het rapport geeft een overzicht van emissies, concentraties en depositie-hoeveelheden van luchtverontreinigende stoffen in 1986. Ook worden "Verzuring" en "Biologische metingen" besproken. De landelijke gemiddelde niveaus van SO-2 en NO-x in verkeerssituaties, zwevende deeltjes en peroxyacetylnitraat (PAN) zijn min of meer stijgend. Voor de overige stoffen is geen duidelijke trend waarneembaar. De totale zure depositie is voor 1986 berekend op 4600 eq. H+ ha-1 j-1. Dit is lager dan in voorgaande jaren. Overschrijdingen van grenswaarden zijn niet waargenomen.
 

Home / Documenten en publicaties / Luchtkwaliteit Jaarverslag 1986

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu