RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Meetresultaten 1986. Regio 4 Zuid Holland, regio 5 Noord-Holland

National Air Quality Monitoring System. Measuring results 1986. Region 4 Zuid Holland, region 5 Noord-Holland

Publiekssamenvatting

Het rapport presenteert in tabelvorm meetresultaten van SO2, NO2, NOx, NO, NO3, Ox, CO en zwarte rook over het kalenderjaar 1986. Tevens worden percentielwaarden over de perioden zomer, winter en april 1986/ 1987 gegeven. Overschrijding van Nederlandse grenswaarden is niet waargenomen. Een EG-grenswaarde voon SO2 is overschreden op station 108, Born. Daar zijn 4 opeenvolgende daggemiddelden van meer dan 350 mug/m3 gemeten, terwijl dit ten hoogste op 3 opeenvolgende dagen is toegestaan.
 

Home / Documenten en publicaties / Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Meetresultaten 1986. Regio 4 Zuid Holland, regio 5 Noord-Holland

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu